Krastavac ima veoma razvijenu vegetativnu masu koja intenzivno transpiriše, a korijen se razvija u površinskom sloju 20-25 cm dubine, odakle voda vrlo intenzivno isparava. Zalivajte krastavac po sljedećim preporukama i uspijeh je zagarantovan. Potreba krastavca za vodom je 250-400 mm u zavisnosti od toga da li je rana, ljetnja ili kasna proizvodnja.

Poslijesjetvena zalivanja

Poslijesjetvena zalivanja su rizična, jer može doći do stvaranja pokorice, može se intervenisati malim zalivnim normama da bi se razmekšala pokorica.

Do početka obrazovanja zametaka

Do početka obrazovanja zametaka umjereno zalivajte, da bi se spriječio intenzivan porast vegetativne mase i omogućilo formiranje većeg broja ženskih cvijetova. Turnus je 4-8 dana u zavisnosti od uslova proizvodnje.

U početku cvjetanja

U početku cvjetanja preporučuje se još oskudnije zalivanje, čak i da se izostavi jedno zalivanje da bi se poboljšala oplodnja i formiranje ženskih cvijetova.

U vrijeme sjetve

U vrijeme sjetve zemljište treba da je optimalno vlažno. U suprotnom se obavlja predsjetveno zalivanje i nakon nekoliko dana kada se zemljište prosuši izvodi se površinska priprema i sjetva.

Od početka formiranja plodova u periodu berbi

Od početka formiranja plodova u periodu berbi neophodna su češća zalivanja svakih 3-5 dan , naravno turnusi u modificiranom obliku.

Ukoliko se primijenjuje zalivni režim prema vlažnosti zemljišta tehnički minimum vlažnosti u vegetativnom porastu 70% PVK, za vlažnije rejone 60% PVK, period plodonošenja 75-80% PVK.

Krastavac je toploljubiv usjev osjetljiv je na hladnu vodu, min 20°C. Zalivanje treba obavljati kada su srednje dnevne temperature u proljeće niže od 11°C i leti 15 -17°C.