Već neko vrijeme možemo sve češće čuti za razna predviđanja koja su kao nagovještavala događaje oko nas, ali uvijek na te stvari obrati pažnju kad se ona već dese. Pa tako da rijetko ko ozbiljno shvata predviđanja od proroka, ali oni su to smatrali ozbiljni upozorenjima i označeni su kao čudaci koji vjeruju u čudne stvari. 

 

Ovakvo pitanje će uvijek da bude misterija, ali naravno da nije svaki prorok pravi, pa tako mnogi ne pogode ništa ili samo pogode neku generalnu stvar koju bi bilo tko mogao da pogodi. Jedan francuski prorok je postao poznat u cijelom svijetu a naziva se Nostradamus, ime za koje su čuli gotovo svi, a riječ je o čovjeku koji je prorekao mnoge stvari i to poprilično tačno, koje je upisao u knjigu  koja je 1555. godine objavljena kao “Les Propheties”. On je u toj knjizi naveo sve i zemljotrese ali i požare, navodno se tu pojavljuju i države Hrvatska, Francuska, Španija, Grčka, Portugal, Njemačka i Holandija.

 

Po nekim njegovim zapisima se kaže da ćedoći godina blizanaca (2020) u kojoj će se pojaviti kraljica sa Istoka, a ona će proširiti kugu do zemlje sa sedam brda, te će pretvoriti sumrak ljudi u prah kako bi uništila cijeli svijet.”” Korona inače znači “kruna” te se odnosi na kraljicu, a zemlja 7 brda je Italija, pa se  sada sve kockice pomalo slažu.”