Iako general Dragiša Simić neće tužiti Ljupku Stević zbog toga što ga je neovlašteno prisluškivala, zapalila mu auta i iznosila javno njegove tajne, država će ipak da je tuži. Njoj sada prijeti i do 3 godine zatvora..

Pričali smo sa advokatom koji je rekao kako će Ljupka od tri nedjela odgovorati za dva.

“Ukoliko su tačni navodi da je privatno lice, u konkretnom slučaju Ljupka Stević, posebnim uređajima prisluškivalo ili snimalo razgovor koji je s trećim licima vodio general Simić, zaprijećena kazna zatvora za ovakvo krivično djelo je od tri mjeseca do tri godine zatvora ili novčana kazna. Ovo djelo se vodi po službenoj dužnosti, odnosno nadležno tužilaštvo je dužno da pokrene krivični postupak i naloži policiji da prikupi potrebna obavještenja i druge dokaze u vezi sa predmetnim krivičnim djelom. Ukoliko se ustanovi da je stvarno došlo do neovlaštenog prisluškivanja ili snimanja, onda će se dalje nastaviti krivični postupak protiv osobe koja je izvršila krivično djelo, u konkretnom slučaju Ljupke Stević “– rekao je advokat.

Dodaje kada je u pitanju paljenje automobila, Ljupka neće biti kažnjena.

“Za štetu koju je Stevićeva nanijela na pokretnoj imovini generala Simića, što je privatna imovina, radi se o krivičnom djelu uništenja i oštećenja tuđe stvari. Pošto je u ovom slučaju oštećena tuđa stvar, za ovo djelo je zaprijećena novčana kazna ili zatvor do šest mjeseci, a krivično gonjenje, s obzirom na to da je oštećena stvar u privatnoj imovini, preduzima se po privatnoj tužbi. To je što se tiče krivične odgovornosti počinioca, a u parničnom postupku general Simić može zahtijevati naknadu materijalne štete pričinjene na automobilima”– rekao je Perović.

“U našem krivičnom zakonodavstvu postoji i krivično djelo iznošenja ličnih i porodičnih prilika, a za ovo djelo se goni po službenoj dužnosti. To predstavlja radnju jednog lica koje iznosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog drugog lica, što može škoditi njegovoj časti ili ugledu. Zavisno od toga da li je iznošenje ličnih i porodičnih prilika učinjeno usmeno, u razgovoru, ili putem štampe, televizije ili sličnih sredstava, zavisi i visina zaprijećene kazne. Takođe, visina kasne zavisi i od posljedica koje su nastupile za oštećenog, pa može biti u rasponu do šest mjeseci do jedne godine, odnosno do tri godine zatvora. U ovom slučaju, zavisilo bi od oštećenog, odnosno Simića, koji bi u svojoj izjavi naveo kakve su posljedice nastale po njega zbog Ljupkinih riječi izrečenih u javnosti”– završio je razgovor advokat.